Από το παράθυρό σου πέρασε το καλοκαίρι

Είμαι ένα παιδί της νύχτας
ένας ίσκιος μοναχός
ένα δάκρυ από φεγγάρι
της αυγής ένας καημός

Συνέχεια