Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι…

Διονύσης Τσακνής, 1984… κι όμως πάντα επίκαιρο!

Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι

Φτιάχνουν απόψε με κουρέλια και σανίδια
έναν συνοικισμό αυτόνομο
Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια
και στον υπόνομο.

Συνέχεια