Κατάγομαι από την Πρίγκηπο..

γράφει η Δήμητρα Γ. Γιαπισίκογλου (α’ γυμνασίου)

Η Σκάλα της Πριγκήπου

Η καταγωγή μας είναι ο τόπος από τον οποίο αντλούμαι τις ρίζες μας. Ο δικός μου τόπος καταγωγής είναι η Πρίγκηπος, ένα νησί απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, στη θάλασσα του Μαρμαρά.

Συνέχεια