Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο Ομολογητής

11 Νοεμβρίου

Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ψηφιδωτό από τη Νέα Μονή Χίου, 11ος αι. μ.Χ.

Ένας από τους μεγαλύτερους ομολογητές της Ορθοδοξίας είναι και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο οποίος έδρασε σε μια πολύ ταραγμένη για την Εκκλησία ιστορική περίοδο, αυτήν της εικονομαχίας, που συνετάραξε τη βυζαντινή κοινωνία για περισσότερο από έναν αιώνα (726-843), με αφόρητες διώξεις των ορθοδόξων από τους εικονομάχους αυτοκράτορες.

Συνέχεια