Κι έλεγαν οι αγγέλοι νάτη, σκαλί σκαλί, την πιο μικρή μας αδερφή

Nelly’s, Κρήτη 1939

Σήκωνε το κλουβί μια δω μια κει
κι ο ήλιος πήγαινε απ’ την άλλη
Ν’ ανάψει τ’ όμορφο κεφάλι
μια δω μια κει
ο ήλιος κάθε Κυριακή

Συνέχεια

Σήκωνε το κλουβί μια δω μια κει
κι ο ήλιος πήγαινε απ’ την άλλη
Ν’ ανάψει τ’ όμορφο κεφάλι
μια δω μια κει
ο ήλιος κάθε Κυριακή

Συνέχεια