Χαράζει στο Αιγαίο

Γλυκοχάραμα στη Σίκινο

«Χαράζει» θα πει η «χαρά ζει», θα πει πως ο κόσμος ηχεί, θα πει ότι φωτίζεται η εικόνα της γης από το διάχυτο καντήλι του ήλιου. Έχεις δει πρόσωπο χαρούμενο; είναι σαν Ανατολή!

Συνέχεια