Η Παναγία Προυσιώτισσα διώχνει τη θανατηφόρο γρίπη

Παναγία Προυσιώτισσα

«Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ερείτε τω όρει τούτω
μετάβηθι εντεύθεν εκεί και μεταβήσεται» (Ματθ. 17,14-23)

Διηγήθηκε η Μεσολογγίτισσα Γεωργία Μωραΐτου: «Το έτος 1918 έπεσε θανατηφόρα γρίππη στο Μεσολόγγι. Παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειες των γιατρών, ο ένας μετά τον άλλον κολλούσαν γρίππη και μετά από λίγες μέρες πέθαιναν εξαντλημένοι. Καθημερινώς πέθαιναν 25-30 άτομα, τα οποία μετέφεραν με κάρα και τα έθαπταν χωρίς συνοδεία ιερέως. Είχε γίνει επιδημία φοβερή. Το ίδιο συνέβαινε στο Αγρίνιο, όπου πέθαιναν κάθε μέρα 40-50 άτομα, στο Αιτωλικό και στα γύρω χωριά.

Συνέχεια